DUM

7.&9b58p;9.&9b58p;2012 od uživatele admin

Zde je zazipovaný soubor s 1. sadou DUMů.

1_DUM – Radim Děrda

PICAXE

20.&4b44p;4.&4b44p;2012 od uživatele admin

Tady se postupně budou objevovat informace týkající se mikrokontroleru PICAXE

1/ SW
– programový editor – bas805 – ver. 5.5
– simulátor nepájivého pole – Pebble

2/ Dokumentace
– originální dokumentace od výrobce – picaxe_manual1, picaxe_manual2, picaxe_manual3
– základní příkazy jazyka BASIC v česky – PICAXE_basic_man_cz
– specifikace řady M2 – PXM1104 – nová řada M2

3/ Studijní materiály
01_02_Mikrokontroler_PICAXE – zapojení vývodů
01_03_Mikrokontroler_PICAXE – programátorské minimum – rev. 28. 5. 2012

4/ Zadání domácích úloh

01 – základní zapojení
– zavedení programu do PICAXE a ověření funkčnosti – rozsvícení LED diod
– schéma pro PICAXE-08M2 – sch08_01 a pro PICAXE-20M2 – sch20_01
– soubor se zapojením v nepájivém poli pro program Pebble
PICAXE-08M2 – NP08_01 a PICAXE-20M2 – NP20_01
– ukázka podobného zapojení – obrázek

02 – výstup – 4x LED dioda
– běžící světlo 5x zleva doprava, 5x zprava doleva, opakovat
– schéma zapojení – sch08_02, sch20_02
– zapojení v nepájivém poli – NP08_02NP20_02

03 – vstup – tlačítko
– ovládání programu pomocí tlačítek
– 1. tlačítko => bliká 1. LED; 2. tl. => bliká 2. LED; obě tlačítka => LED blikají střídavě
– schéma zapojení – sch08_03, sch20_03
– zapojení v nepájivém poli – NP08_03 – vstup 08M2, NP20_03 – vstup 20M2

04 – sekundové stopky s optickou závorou – !!! rev. 25. 5. 2012
– stopky spínané průchodem předmětu optickou závorou, výstup v sekundách na PC terminál
– zapnutí => kalibrace fototranzistoru (nastavení trimru) = přenese signál z fototranzistoru na 1.LED
=> stisk tlačítka => nové měření => prvním zastínění => start + 1.LED
=> druhé zastínění => stop + 2.led + výstup na PC terminál => tlačítko => zhasnout obě LED + nové měření
– schéma zapojení – sch08_4, sch20_4, !!! nezapínat interní rezistory, fototranzistor zářezem na záporný pól

05 – stopař – sledovač čáry – rev. 11. 6. 2012
– obvod spínající 2 motory tak, aby udržel čidla na rozhraní černá-bílá, + 2 pomocné LED kopírující stav čidel
– po zapnutí kopíruje stav čidel – kalibrace trimrem, po stisku tlačítka se rozjede po černé čáře (černá páska)
– schéma zapojení – sch20_5, !!! rev. 11. 6. 2012.
– doporučení – zapojit 1. část, otestovat a pak zapojit část v rámečku
– reflexní fotozávora:  světlá = IR LED; tmavá = IR fototranzistor; krátké vývody „nožičky“ na mínus
– komentovaný program pro stopovací auto: stopar_auto, pro pochopení je vhodné projít postupně verze 1-4

06 – alarm – opticko-paprskový hlídací systém – rev. 13. 6. 2012
– obvod vysílá a přijímá laserové záblesky, které při poručení spustí poplach + aktivace/deaktivace se zpožděním
– po zapnutí překontroluje správnost nastavení + možnost aktivace nastavovacího režimu, pak režim alarm
– schéma zapojení – sch08_6, !!! rev. 13. 6. 2012
– !!! laserového ukazovátka připojit po vytažení baterií, v bateriovém prostoru, pozor na polaritu
– pro testování je možné zapojit červenou LED v sérii s rezistorem 330 Ohm