Měření posuvným měřidlem

prof. Fu-Kwun Hwang, National Taiwan University

ZPĚT

 

Možné ODPOVĚDI:

Wrong answer! Try it again. Difference is ... mm. Špatně! Zkuste to znovu. Rozdíl je ... mm.

Great! You have the right answer! Výborně! Vaše odpověď je správná!