Fyzika

Fyzikální JAVA aplety

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česká verze
(Java 1.4, 51 apletů, 2009-09-11)
Stáhnout
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Koreanisch
Polski Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu Magyar Srpski
Vietnamesisch Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinesisch Arabic
Důležitá poznámka obzvláště pro uživatele Internet Explorer:
Tyto aplety Vám budou fungovat pouze v případě, že máte na svém počítači nainstalované JAVA prostředí (min. verze 1.4.2).
Můžete si ho stáhnout z následující adresy Sun Microsystems.
Mechanika
Rovnoměrně zrychlený pohyb 2.11.2000 - 29.11.2005
Rovnováha tří sil 11.3.2000 - 29.11.2005
Skládání vektorů (výslednice) 2.11.1998 - 30.11.2005
Rozklad sil do směrů 30.5.2003 - 1.12.2005
Kladkostroj 24.3.1998 - 1.12.2005
Rovnováha na páce 2.11.1997 - 1.12.2005
Nakloněná rovina 24.2.1999 - 1.12.2005
2. Newtonův zákon (experiment) 23.12.1997 - 6.9.2009
Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy) 13.9.2000 - 1.12.2005
Pružná a nepružná srážka 7.11.1998 - 1.12.2005
Newtonova kolébka 4.11.1997 - 1.12.2005
Rovnoměrný pohyb po kružnici 25.3.2007 - 11.9.2009
Kolotoč (dostředivá síla) 10.3.1999 - 1.12.2005
1. Keplerův zákon 25.3.2000 - 1.12.2005
2. Keplerův zákon 4.4.2000 - 1.12.2005
Hydrostatický tlak v kapalinách 3.2.1999 - 6.9.2009
Vztlaková síla v kapalině 19.4.1998 - 1.12.2005
Kmitání a vlnění
Kyvadlo 21.5.1998 - 1.12.2005
Pružinový oscilátor 24.5.1998 - 1.12.2005
Vázané oscilátory 5.7.1998 - 1.12.2005
Buzené kmitání (Rezonance) 11.9.1998 - 6.9.2009
Zázněje - rázy 21.10.2001 - 6.9.2009
Stojaté vlnění (Vysvětlení složením s odraženou vlnou) 9.7.2003 - 1.12.2005
Stojaté podélné vlnění 8.6.1998 - 8.12.2005
Interference dvou kulových vln 22.5.1999 - 6.9.2009
Dopplerův jev 25.2.1998 - 1.12.2005
Elektřina a magnetismus
Magnetické pole tyčového magnetu 20.4.2001 - 2.12.2005
Magnetické pole přímého vodiče s el. proudem 18.9.2000 - 2.12.2005
Lorentzova síla 1.6.1998 - 2.12.2005
Stejnosměrný elektromotor 29.11.1997 - 2.12.2005
Generátor el. proudu 8.5.1998 - 2.12.2005
Ohmův zákon 23.11.1997 - 2.12.2005
Zapojování rezistorů 11.9.2002 - 2.12.2005
Potenciometr 16.2.2006 - 11.9.2009
Wheatstoneův můstek 11.2.2002 - 11.9.2009
Jednoduchý střídavý obvod 13.6.1998 - 2.12.2005
RLC obvody 19.3.2004 - 2.12.2005
Elektromagnetický oscilátor 8.12.1999 - 6.9.2009
Elektromagnetické vlnění 20.9.1999 - 2.12.2005
Optika
Lom paprsku na rozhraní 20.12.1997 - 19.7.2007
Chování paprsku na rozhraní (Vysvětlení Huygensovým principem) 5.3.1998 - 3.12.2005
Zobrazení spojnou čočkou 23.12.2008 - 11.9.2009
Keplerův (čočkový) astronomický dalekohled 8.3.2000 - 6.9.2009
Interference světla na dvojštěrbině 7.10.2003 - 6.9.2009
Interference světla na štěrbině 7.10.2003 - 6.9.2009
Molekulová fyzika a termodynamika
Děje s ideálním plynem 25.12.1999 - 3.12.2005
Speciální teorie relativity
Dilatace času 15.11.1997 - 6.9.2009
Atomová fyzika
Fotoefekt 20.2.2000 - 6.9.2009
Bohrův model vodíkového atomu 30.5.1999 - 6.9.2009
Jaderná fyzika
Radioaktivní rozpadové řady 20.7.1998 - 10.8.2007
Radioaktivní rozpadový zákon 16.7.1998 - 6.9.2009

Walter Fendt, September 11, 2009

Copyright
Odkazy