Z přiloženého videa lze vypočítat zrychlení, ve všech úsecích pohybu a nakreslit

graf závislosti rychlosti na čase – v(t).

Video je zde.