9.1 Elektromagnetické záření
9.2 Sluneční záření – obnovitelné zdroje energie