1.1   Bezpečnost práce
1.1.1 Základy první pomoci
1.1.2 Laboratorní řád učebny fyziky

1.2   Soustava SI
1.2.1 Základní jednotky SI
1.2.2 Předpony jednotek
1.2.3 Převod do základních jednotek SI
1.2.4 Angloamerická soustava jednotek
1.2.5 Příklady na převody jednotek

1.3   Práce s kalkulačkou
1.3.1 Zápis čísla v exponenciálním tvaru

1.3.2 Vypočet funkce
1.3.3 Práce s pamětí

1.4   Práce s daty
1.4.1 Tabulky naměřených hodnot

1.4.2 Tvorba grafu
1.4.3 Polární souřadnice