Elektřina
3.1. Ohmův zákonPDF
3.2.1 Elektrotechnické značky
3.2.2 Elektrická schémata 1 – pasivní součástky
3.2.3 Elektrická schémata 2 – aktivní součástky
3.2.4 Elektrická schémata 3 – integrovaný obvod
3.2.5 Zapojování elektrosoučástek – svorková technika
3.3 Elektrická práce a výkonPDF
3.4 Kondenzátor
3.5 Tranzistor – polovodiče

Magnetizmus
3.6.1 Magnetické pole permanentního magnetu
3.6.2 Magnetické pole vodiče s proudem
3.6.3 Elektromagnetická indukce

Mikrokontrolery
3.7.1 PICAXE