5.1 Mechanické kmitání
5.2 Mechanické vlnění
5.3 Zvuk
5.4 Ultrazvuk
5.5 Infrazvuk
5.6 Analýza a syntéza řeči