2.1   Měřidla
2.1.1 Měření posuvným měřidlem – šuplera

2.1.2 Měření multimetrem

2.2   Zadání laboratorních prací s protokoly
Úvodní měření

2.2.0 Prázdný protokol

2.2.1 Vodivost lidského těla
2.2.2 Tělo jako etanol, 2.2.2 Tělo jako etanol – doprovodný text
2.2.3 Mince jako etanol
Měření z mechaniky
2.2.4 Délka a objem těles
2.2.5 Hmotnost
2.2.6 Hustota těles
2.2.6 Hustota těles ver. 2
2.2.7 Čas a rychlost
2.2.8 Teplota těles
2.2.20 Pascalův zákon
2.2.21 Mechanické kmitání
2.2.22 Vazba mezi mechanickými oscilátory
2.2.23 Mechanické vlnění; fotografie; video
2.2.24 Analýza zvuku; soubory k analýze
2.2.25 Teplotní roztažnost
2.2.26 Teplo a teplota
2.2.27 Teplo a práce
2.2.28 Archimédův zákon
2.2.29 Jednoduché stroje
2.2.30 Zákon síly

2.2.31 Tíhové zrychlení ver. 1
; video – volný pád míčku (značky po 20cm)
2.2.32 Tíhové zrychlení ver. 2
Měření z elektřiny
2.2.9 Elektrické napětí

2.2.10 Elektrický proud
2.2.11 Elektrický odpor
2.2.12 Elektrická kapacita
2.2.13 Indukčnost cívky
2.2.14 Elektrický odpor solného roztoku
2.2.15 Ohmův zákon
2.2.16 Elektrická a mechanická práce a výkon
2.2.17 Magnetické pole v okolí permanentního magnetu
2.2.18 Magnetické pole v okolí vodiče s elektrickým proudem
2.2.19 Elektromagnetická indukce