8.1 Světlo jako elektromagnetické záření
8.2 Odraz světla
8.3 Lom světla a oko
8.4 Optické přístroje
8.5 Spektrální analýza